Program PIT 2013/2014

Najnowsza wersja profesjonalnego programu do wypełniania deklaracji podatkowych
PIT za 2013 rok i ich wysyłania przez internet online. Program jest już dostępny!

Pobierz bezpłatny program PIT 2013/2014

PIT-28: dla kogo jest przeznaczony, jak wypełnić? Znajdziesz tutaj najnowszy wzór formularza PIT-28 w PDF, a także instrukcję wypełniania. Oprócz tego mamy dla Ciebie program do PIT-28, dzięki któremu wypełnisz ten druk PIT 28 i wyślesz go przez internet online.

Tags: pit 28, pit 28 2013, pit 28 2014, pit 28 druk

PIT-28

Druk PIT 28 rozliczany jest przez osoby opłacające zryczałtowany podatek do przychodów. Istnieją dwa rodzaje przychodów, które mogą być opodatkowane w ten sposób: działalność gospodarcza (jednoosobowa i spółki osób fizycznych, czyli tak zwane spółki cywilne) oraz przychody z najmu nieruchomości.

Sporządzając PIT-28 dodajemy do niego odpowiednie załączniki, czyli PIT-28/A jeśli mamy przychody z własnej działalności gospodarczej lub z prywatnego najmu nieruchomości, oraz PIT-28/B dla przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki osób fizycznych (cywilnej).

Rozliczając PIT-28 z działalności gospodarczejnie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, nawet jeśli mamy jeszcze jakieś inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Natomiast jeśli ryczał płacimy tylko z najmu to możemy korzystać z preferencyjnych sposobów opodatkowania rozliczając inne dochody na drukach PIT-37 lub PIT-36.

Składając PIT-28 mamy możliwość korzystania z szeregu ulg podatkowych, ale należy pamiętać że nie możemy odliczać od ryczałtu ulgi na dzieci. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by odliczyć ulgę na dzieci od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (PIT-37 lub PIT-36).

PIT-28 najszybciej można sporządzić programem PITy 2013/2014, który można pobrać bezpłatnie z naszej strony. Poniżej widać PIT-28 utworzony w tym programie. Program PITy 2013/2014 obsługuje e-Deklaracje, czyli możemy wysłać gotowy PIT-28 przez internet w ciągu dosłownie kilku sekund, chyba nie ma szybszego sposobu na rozliczenie ryczałtu i dostarczenie zeznania PIT-28 do Urzędu Skarbowego.

druk pit-28

PIT 28 2013/2014

Kto sporządza PIT-28? Jakiego rodzaju przychody można rozliczać na PIT-28? Jak szybko i bez problemów przygotować PIT-28? Jakie oprogramowanie zastosować przy rozliczaniu przychodów za 2013 rok na druku PIT-28? Czy program PITy 2013/2014 jest bezpłatny i czy można go używać w zastosowaniach profesjonalnych? Jak wysłać PIT-28 przez internet? Te i inne kwestie są poruszane w tym artykule, zapraszamy Państwa do zapoznania się z tym tekstem, dzięki temu wyjaśni się wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem druku PIT-28 i ogólnie z rozliczaniem PIT za 2013 rok.

pit 28 program 2013

Czytaj dalej

Najem w zeznaniu podatkowym Pit 28

Właściciele nieużywanych składników majątkowych często decydują się na ich wynajem. Najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym najmem prywatnym realizowanym poza działalnością gospodarczą. Przychody z najmu nie zwolnione od podatku, a podstawę prawną tego źródła przychodu określa art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof). Podatnik musi wybrać formę opodatkowania, mając do wyboru:

  • ryczałt do przychodów ewidencjonowanych
  • zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

W przypadku obu metod opodatkowania wynajmujący musi płacić zaliczki na podatek w ciągu roku, a na koniec roku rozliczyć się z urzędem skarbowym ostatecznie. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest to zeznanie na formularzu Pit 28, a według skali podatkowej Pit 36.

Sporządzenie tych zeznań, ale również Pit 37, Pit 36L, Pit 38, Pit 39 wraz załącznikami umożliwia nasz darmowy program Pit 2014. Program jest bezwarunkowo bezpłatny czyli również dla osób, które dokonują rozliczeń podatkowych zarobkowo. Podstawową zaletą programu Pit 2014 w odróżnieniu od wielu innych jest fakt, że wybierając nasz produkt nie potrzeba uruchamiać żadnych programów dodatkowych, ale również nie pobiera się formularzy podatkowych ze strony Ministerstwa Finansów. Dodatkowa zaleta szczególnie dla mniej wtajemniczonych w arkana wiedzy podatkowej to możliwość korzystania, w trakcie sporządzania zeznania z kreatora Pit, który niejako za nas wybiera ostatecznie formularz podatkowy i niezbędne załączniki. Osoby o wyższym stopniu wtajemniczenia wybiorą metodę wypełniania pozycji formularza bezpośrednio na druku pit, jako metodę szybszą. Po sporządzeniu zeznania  w banalnie prosty sposób wysyłamy e deklarację do urzędu skarbowego.

W dalszej części prezentacji naszego programu chcemy nawiązać do wstępu i omówić kilka zagadnień związanych z osiąganiem przychodów, którego źródłem jest prywatny najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. O wyborze formy opodatkowania decyduje w dużej mierze wysokość podatku jaki będziemy musieli odprowadzić do fiskusa. Jeżeli w związku z uzyskiwaniem przychodów nie planujemy ponoszenia kosztów z nim związanych lub jeżeli koszty te będą stosunkowo niewielkie wybieramy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek od przychodu w tej formie opodatkowania wynosi 8,5% niezależnie od wysokości niczym ograniczonego przychodu. W przypadku zasad ogólnych mamy co prawda kwotę wolną od podatku, ale wynoszącą zaledwie 3.091 złotych. Powyżej tej kwoty podatek od dochodu wynosi 18%, a po przekroczeniu kwoty dochodu 85.528 złotych wynosi 32%. Forma takiego opodatkowania okazuje się opłacalna przy stosunkowo dużych kosztach uzyskania przychody, które odliczamy od przychodu w celu określenia dochodu. W metodzie tej uciążliwą może okazać konieczność dokumentowania kosztów ponoszonych w związku z najmem albo potrzeba znajomości przepisów dotyczących amortyzacji przedmiotu najmu.

Załóżmy więc że dokonujemy wyboru formy opodatkowania określonej jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj dalej

Darwizna krwiodawstwa w zeznaniu podatkowym PIT 28

Podatnik składający zeznanie o należnym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych PIT 28 może pomniejszyć podlegające opodatkowaniu przychody o darowizny o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof).

Odliczeniu od przychodu podlegają darowizny przekazane na cele działalności pożytku publicznego w określonej sferze zadań publicznych.

Odliczone być mogą również darowizny przekazane na cele kultu religijnego i krwiodawstwa realizowanego w ramach krwiodawstwa honorowego.

Łączna kwota odliczeń z tytułu przekazanych w 2013 roku darowizn nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% przychodu. Wyjątek od tego ograniczenia stanowią darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą w przypadku, których nie ma limitów ograniczających ich wysokość, a co za tym idzie ogranicza je jedynie wysokość samego przychodu.

W swojej pracy zawodowej mamy często kontakty z honorowymi krwiodawcami, którzy poruszają temat przysługującej im ulgi z tytułu honorowego oddawania krwi.

Z uwagi na powyższe, jak również ogromne znaczenie krwiodawstwa w dziele ratowania ludzkiego życia i zdrowia pozwalamy sobie na nieco szersze potraktowanie tematu tej darowizny.

Czytaj dalej