Program PIT 2013/2014

Najnowsza wersja profesjonalnego programu do wypełniania deklaracji podatkowych
PIT za 2013 rok i ich wysyłania przez internet online. Program jest już dostępny!

Pobierz bezpłatny program PIT 2013/2014

 • Start

Program PITy 2013/2014

Program PITy 2013/2014 to profesjonalne, darmowe oprogramowanie do tworzenia rocznych deklaracji PIT za 2013 rok. Program zawiera wszystkie wzory druków PIT za 2013 rok, w tym:

 • PIT-37 - dotyczy dochodów krajowych, dla których zaliczki na podatek odprowadza płatnik, głównie dochody z pracy najemnej, umów zlecenia, umów o dzieło, emerytur i rent,
 • PIT-36 - najczęściej opodatkowanie działalności gospodarczej, najmu, dochodów zagranicznych,
 • PIT-28 - ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu,
 • PIT-36L - podatek liniowy z działalności gospodarczej,
 • PIT-38 - głównie dochody kapitałowe,
 • PIT-39 - dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Program zawiera także wszystkie potrzebne załączniki do tych deklaracji PIT za 2013 rok, w tym najważniejsze:

 • PIT/O - ulgi podatkowe, w tym ulga na dziecko, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, darowizny i inne,
 • PIT/D - ulgi "mieszkaniowe", ulga odsetkowa,
 • PIT/B - dochody z działalności gospodarczej,
 • PIT/M - dochody małoletnich dzieci,
 • PIT/ZG - dochody zagraniczne,
 • PIT-2K - ulga odsetkowa.

Wszystkie deklaracje można wysłać przez internet do systemu e-Deklaracje, nie jest potrzebny do tego podpis elektroniczny (karta chipowa), aczkolwiek program umożliwia także wysyłanie e-deklaracji przez intenet z podpisem elektronicznym.

Program PIT 2013 umożliwia także sporządzenie informacji PIT-11 i zeznań PIT-40 dla pracowników i ich wysyłanie pracownikom przez internet, a także wysyłanie tych druków do systemu e-deklaracje z użyciem podpisu elektronicznego.

Aby ułatwić sporządzenie druków PIT program PITy 2013/2014 zawiera Kreator PIT 2013, który znakomicie upraszcza sporządzanie wszystkich druków PIT. Podatnik prowadzony jest "za rękę" przez wszystkie etapy sporządzania deklaracji PIT za 2013 rok, wystarczy podać wszelkie istotne dane i gotowe zeznanie pojawia się na ekranie. Nie ma łatwiejszego sposobu na sporządzenia druków PIT za 2013 rok.

Program może być stosowany zarówno przez prywatne osoby, jak i firmy, biura rachunkowe, doradców podatkowych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości sporządzanych zeznań PIT, dotyczy to także druków PIT-11 i PIT-40. Program jest zawsze bezpłatny.

Poniżej widać okno główne programu PITy 2013/2014:

 program PITy 2013 2014

PITy 2013 - zmiany w PITach za rok 2013

Rozliczając PITy za 2013 rok w 2014 roku musimy pamiętać o istotnych zmianach w podatku dochodowym które wchodzą właśnie od tego roku. Najważniejsze z nich to zmiany dotyczące ulgi na dzieci i ulgi na internet.

Tak więc począwszy od PITów za rok 2013 przy stosowaniu ulgi na dzieci musimy po raz pierwszy wziąć pod uwagę ilość dzieci i nasze dochody. Jeżeli mamy tylko jedno dziecko to przysługuje nam ulga w tej samej wysokości co rok temu, czyli 1112,04 zł, 92,67 zł miesięcznie, ale tylko pod warunkiem, że dochody podatnika rozliczającego się samodzielnie nie przekroczyły kwoty 56000 zł lub dochody małżonków rozliczających się wspólnie nie przekroczyły kwoty 112000 zł. Jeżeli nastąpiło przekroczenie tych limitów to ulga na jedno dziecko nie należy się.

W przypadku dwójki dzieci nic się nie zmienia względem poprzedniego roku, odliczamy 1112,04 zł za rok, 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Podatnicy z trójką dzieci mogą odliczyć za trzecie dziecko wyższą kwotę, jest to 1668,12 rocznie, 139,01 zł miesięcznie. Za czwarte dziecko i każde następna można odliczyć od podatku kwotę 2224,08 zł rocznie 185,34 zł miesięcznie. Więcej na temat ulgi na dzieci.

Jak napisaliśmy wcześniej, weszły także w życie istotne zmiany jeśli chodzi o ulgę na internet. Począwszy od zeznania za rok 2013 ulgę na internet można odliczać tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych i mogą ją odliczać jedynie osoby, które w latach poprzednich nie korzystały z ulgi na internet, z wyjątkiem sytuacji, gdy po raz pierwszy korzystaliśmy z ulgi w roku 2012, wtedy możemy ją także odliczyć za rok 2013. Tak więć jeśli korzystaliśmy z ulgi za lata wcześniejsze niż 2012, to ulga się nie należy, jeśli korzystaliśmy z niej tylko w roku 2012 to możemy jeszcze ją uwzględnić w roku 2013, a w przypadku nie wykorzystywania ulgi na internet w poprzednich latach możemy ją odliczyć w roku 2013 i 2014. Więcej na temat ulgi na internet.